Bouwregelkundig!
Wij zijn uw bouwkundig adviesbureau in het Omgevingsrecht. Naast kennis van het Bouwbesluit beantwoorden wij al uw vragen over de WABO, bestemmingsplannen en brandveiligheid.

- Inspectie & toetsing Bouwbesluit 2012
Advies & projectmanagement brandveiligheidsprojecten
- Begeleiden vergunningstrajecten & bestemmingsplan procedures
- Bezwaar maken
- Handhavingszaken; bouwstop & aanschrijvingen
- Splitsingen & samenvoegen

Wij zijn een welkome gesprekspartner bij Gemeenten en op de hoogte van bestuursrechtelijke procedures.
De dienstverlening is gericht op het oplossen en realiseren van bouwkundige vraagstukken binnen het omgevingsrecht.

Hier kunt u met al uw bouwjuridische vragen terecht!

omgevingsrecht planontwikkeling projectmanagement